Vítejte na webové prezentaci www.svarox.cz

Tyto stránky jsou určeny k prezentaci firmy a součesně poskytují podrobnější informace o problematice svařování v rubrice příspěvků Články o svařování. V budoucnu zde najdete rozšířené portfolio článků pro oblast svařování a navrhování svařovaných systémů, konstrukcí a komponent včetně možnosti stáhnutí těchto článků ve formátu pdf .

Poskytujeme služby v následující oblasti:

 • svařování  a navařování kovů metodami svařování TIG (netavící se elektrodou v ochranné atmosféře plynu), MIG/MAG (tavící se plnou nebo trubičkovou elektrodou v ochranné atmosféře plynů), MMA (ruční obloukové svařování obalenou elektrodou) s využitím nejmodernějších procesů svařování pulzního, synergického aj.
 • kooperace v oblasti - svařování, svářečské práce, výroba svařenců
 • výroba svařenců dle požadavků zákazníka a dle jeho výrobní dokumentace
 • výroba svařenců dle vlastní výrobní dokumentace (technologické postupy a návodky, plány kontrol a zkoušek) vypracované dle projektových a konstrukčních podkladů zákazníka
 • technickou podporu a poradenství v oblasti navrhování, konstruování a zpracování technologičnosti svařovaných konstrukcí
 • návrh technologie oprav strojních dílů a součástí a realizování opravného svařování a navařování
 • zámečnické práce, kovovýroba

Svařování materiálů:

 • nelegovaná ocel, jemnozrnná a vysokopevná ocel
 • litina, litá ocel
 • nízkolegovaná a Cr-Mo oceli, žáruvzdorná ocel
 • korozivzdorná ocel
 • hliník a slitiny hliníku
 • měď a slitiny mědi
 • nikl a jeho slitiny

Sektory průmyslu:

 • opravy strojních součástí a renovace svařováním a navařováním
 • opravy odlitků (těles, skříní, bloků motorů apod.) a výkovků
 • svařování ocelových konstrukcí
 • svařování potrubmích dílů, dílů tlakových nádob netopených, kryogenních nádob a komponent
 • svařování dílů strojů

Nejčastěji aplikované výrobkové normy (návrh, konstrukce, materiály, výroba, svařování, kontroly):

 • ČSN EN 13480
 • ČSN EN 13445
 • ČSN EN 1090-1,2
 

Používané technologie a zařízení:

Firma používá nejmodernější svařovací zařízení renomovaných výrobců pro metody svařování v ochranných plynech netavící se i tavící se elektrodou (TIG, MIG/MAG) včetně trubičkové plněné tavící se elektrody s využitím pulzního procesu přenosu kovu a procesu pulzního pájení MIG/MAG. Samozřejmostí je používání kvalitních svařovacích materiálů.

Zejména nové metody svařování MIG/MAG invertorovými počítačem řízenými zdroji se synergickými liniemi umožňují realizovat svářečské práce velmi širokého spektra a ve velmi vysoké kvalitě. Pulzní proces MIG/MAG je vysoce efektivní pro svařování vysole legovaných a korozivzdorných ocelí, niklu a jeho slitin, hliníku a jeho slitin. Jeho přínos je ale i při svařování nelegovaných a nízkolegovaných konstrukčních ocelí zejména v tzv. vynucených polohách a při renovaci a navařování kovů. Svařovací zařízení obsahují stovky předprogramovaných synergických linií pro svařování všech běžně používaných materiálů ve strojírenství (nelegované oceli, korozovzdorné oceli, žárupevné oceli, slitiny hliníku, slitiny niklu, slitiny mědi apod.) a usnadňují tak technickou přípravu výroby a tvorbu správných a vhodných postupů svařování a stanovení potřebných svařovacích parametrů. Pro ocelové konstrukce vyráběné dle EN 1090 jsou standardně k dispozici svařovací postupy WPS pro třídu EXC 1 a 2. Pro ostatní aplikace se zpracovávají postupy svařování dle požadavků zákazníka a aplikovaných výrobkových norem, jako je např. EN 13480 pro potrubí nebo EN 13445 pro netopené tlakové nádoby.

Pro renovace součástí se uplatnuje i metoda svařování obalenou elektrodou (MMA), ve které je široký výběr specifických navařovacích materiálů.