Aktuality

30/10/2016 Vložen nový příspěvek do záložky Články o svařování: Úvod do svařování elektrickým obloukem v ochranných atmosférách. Článek popisuje historii vývoje svařování elektrickým obloukem v ochranných atmosférách plynu a vývoji procesu svařování netavící se elektrodou.

04/05/2016 Vložen nový příspěvek do záložky Články o svařování: Konstruktér a nedestruktivní kontroly svarových spojů. Článek popisuje souvislosti mezi návrhem a zpracováním konstrukční dokumentace a požadavky na nedestruktivní kontroly svarových spojů.

28/04/2016 Vložen nový příspěvek do záložky Stáhnout: Instrukce provádění vizuální kontroly. Jedná se o vzorový příklad, jak vypracovat instrukci, respektive metodiku pro provádění vizuální kontroly svarových spojů dle ČSN EN ISO 17637. S ohledem na obecný až povrchní charakter zpracování této normy je vhodné na jejím základě zpracovat ve firmách vlastní instrukci, má-li být vizuální kontrola prováděna vhodným způsobem a v potřebném rozsahu. V praxi se tak zabrání mnoha chybám a problémům.

19/04/2016 Vložen nový příspěvek do záložky Články o svařování: Seznam technických norem pro oblast svařování. Článek poskytuje seznam těch nejdůležitějších technických norem pro oblast svařování a samozřejmě také z části i pro oblast navrhování svařovaných konstrukcí. V praxi je potřebné, aby si firmy udržovaly takovýto seznam v aktuálním stavu a příslušné profese měly přístup k daným normám.

18/04/2016 Vložen nový příspěvek do záložky Články o svařování: Přehled metod tavného svařování. Článek popisuje seznam metod respektive procesů tavného svařování, které je v průmyslu nejvíce rozšířeno. Poskytuje informace o různé terminologii v závislosti na normách EN ISO nebo AWS, která se v některých případech liší.

03/04/2016 Vložen nový příspěvek do záložky Články o svařování: Přehled způsobů svařování

23/02/2016 Vložen nový příspěvek do záložky Články o svařování: Konstruktér a svařování I. Článek uvádí základy teorie projektování a konstruování svařovaných konstrukcí z pohledu systémového a procesního inženýrství.

12/02/2016 Vložen nový příspěvek do záložky Články o svařování: Úvod do svařování I