Přehled metod tavného svařování

  1.  Přehled vybraných (nejpoužívanějších) metod (procesů) tavného svařování a pájení v průmyslu zpracování kovů

Při tvorbě technické dokumentace svařovaných SKK (systémů, konstrukcí a komponent) je v technické praxi používáno zkrácené značení jednotlivých metod svařování ve výkresech, technologických postupech, technických zprávách aj. Znalost tohoto způsobu značení je nutná pro jednotlivé zúčastněné profese podílející se na tvorbě jednotlivých typů technické dokumentace. V ČR bylo v minulosti zvykem používat různé zkratky písmenné jako ROS pro svařování ruční obalenou elektrodou nebo APT pro automatické svařování pod tavidlem, popřípadě zkratka WIG.

Zkrácené značení je uvedeno v ČSN EN ISO 4063, které je založeno na číselném značení v podobě jedno, dvou a tříčíselné značky. V praxi se uvádí převážně jen značka tříčíselná definující konkrétní „podskupinu“ metody svařování, v normě uvedená jako „úplné označení metody svařování“. Označení pak vypadá např. takto: ISO 4063 – 141 nebo může být u metody 13 doplněno o způsob přenosu svarového kovu např. takto: ISO 4063 – 131 – P pro pulzní přenos.

Společně s ČSN EN ISO se používá ČSN EN 14610 Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů, která uvádí termíny a definice z oblasti metod svařování kovů.

Vedle tohoto číselného značení používaného v systému EN ISO norem pro oblast svařování je také často používáno anglické zkrácené označení dle AWS popřípadě některé zkratky evropské angličtiny neuvedené v AWS, jako jsou zkratky MIG/MAG, TIG apod., zejména u dokumentace mimoevropské provenience. Zde je nutné si uvědomit, že v normách AWS jsou uvedeny i metody, neuváděné v ISO 4063 a naopak.

V běžné technické praxi se lze setkat s ustáleným rozsahem používaných hlavních metod tavného svařování - obalenou elektrodou, svařování tavící se elektrodou pod tavidlem, svařování tavící se elektrodou v ochranných plynech a svařování netavící se elektrodou v ochranných plynech - které lze zredukovat na následující seznam:

111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (MMAW, SMAW)

114 - Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu

121 - Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou

131 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu; MIG svařování (ze zkratky evrospké angličtiny pro Metal Inert Gas)

132 - Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou v inertním plynu.

135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu; MAG svařování (ze zkratky evropské angličtiny pro Metal Active Gas)

136 - Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu

141 - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu; WIG svařování (ze zkratky evropské angličtiny pro Wolfram Inert Gas)

151 - Plazmové MIG svařování

311 - Kyslíko-acetylenové svařování

912 – Plamenové tvrdé pájení

942 – Plamenové měkké pájení

943 – Měkké pájení páječkou

  1. Přehled metod tavného svařování a jejich číslování podle ČSN EN ISO 4063

Tabulka uvádí přehled metod tavného svařování, které je nejrozšířenějším způsobem svařování při zpracování kovů, tj. bez svařování tlakového a se kterým přijdou nejčastěji projektanti, konstruktéři, technologové a svářeči do kontaktu.

Pro upřesnění je doplněn název vybraných metod svařování dle americké angličtiny s použitím platných zkratek dle norem AWS (American Welding Standards), jelikož se mnohdy liší od termínů používaných v evropské angličtině a evropských normách.

Při používání zahraniční literatury se v oblasti svařování liší některé odborné výrazy v americké angličtině (a zpravidla dle norem AWS nebo ASME) od evropské angličtiny (v normách EN a EN ISO, ISO). Tabulka tak umožní orientaci v oblasti metod svařování v anglicko-jazyčné literatuře.

Číslo metody dle ČSN EN ISO 4063 Název metody česky Název metody anglicky
Evropa AWS (A3.0, A2.4)
1 Obloukové svařování Arc welding Arc welding AW
11 Obloukové svařování tavící se elektrodou bez ochranného plynu Metal arc welding without gas protection    
111 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou Manual metal arc welding Metal arc welding with covered electrode; MMA Shielded metal arc welding SMAW
112 Gravitační obloukové svařování obalenou elektrodou Gravity (arc) welding with covered electrode   Gravity feed welding
114 Obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu Self-shielded tubular cored arc welding FCAW   FCAW-S  
12 Svařování pod tavidlem Submerged arc welding SAW Submerged arc welding SAW
121 Svařování pod tavidlem drátovou elektrodou Submerged arc welding with strip electrode    
122 Svařování pod tavidlem páskovou elektrodou Submerged arc welding with strip electrode    
124 Svařování pod tavidlem s přídavkem kovového prášku Submerged arc welding with metallic powder addition    
125 Svařování pod tavidlem plněnou elektrodou Submerged arc welding with tubular cored electrode    
126 Svařování pod tavidlem plněnou páskovou elektrodou Submerged arc welding with tubular cored electrode    
13 Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu Gas-shielded metal arc welding (SMAW)   Gas metal arc welding GMAW, GMAW-P s pulzem
131 Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu; MIG svařování (ze zkratky evrospké angličtiny pro Metal Inert Gas) MIG welding with solid wire electrode;   Gas metal arc welding using inert gas and solid wire electrode GMAW-S
132 Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou v inertním plynu. MIG welding with flux cored electrode;   Flux cored arc welding FCAW  
133 Obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou s kovovým práškem v inertním plynu MIG welding with metal cored electrode;   Gas metal arc welding using inert gas and metal cored wire FCAW
135 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu; MAG svařování (ze zkratky evropské angličtiny pro Metal Active Gas) MAG welding with solid wire electrode;   Gas metal arc welding using active gas with solid wire electrode GMAW-S
136 Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu MAG welding with flux cored electrode Gas metal arc welding using active gas and flux cored electrode FCAW
137 Obloukové svařování plněnou elektrodou v inertním plynu Tubular flux-cored metal arc welding with inert gas shielding FCAG  Flux cored arc welding FCAW-S
138 Obloukové svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu MAG welding with metal cored electrode Gas metal arc welding using active gas and metal cored electrode FCAW
14 Obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranném plynu Gas – shielded arc welding with non-consumable tungsten electrode Gas tungsten arc welding GTAW GTAW-P s pulsem
141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu; WIG svařování (ze zkratky evropské angličtiny pro Wolfram Inert Gas) TIG welding with solid filler material (wire/rod) Gas tungsten arc welding using inert gas and solid filler material (wire/rod) GTAW
142 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu bez přídavného materiálu TAG Autogenous TIG welding TAG Autogenous gas tungsten arc welding using inert gas
143 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu s plněnou elektrodou nebo tyčí TIG welding with tubular cored filler material (wire/rod) Gas tungsten arc welding using inert gas and tubular cored filler material GTAW
145 Obloukové svařování wolframovou elektrodou s redukčním podílem plynu v jinak inertním plynu s plným drátem nebo tyčí TIG welding using reducing gas and solid filler material Gas tungsten arc welding using inert gas plus reducing gas additions and solid filler material (wire/rod)
146 Obloukové svařování wolframovou elektrodou s redukčním podílem plynu v jinak inertním plynu s plněnou elektrodou nebo tyčí TIG welding using reducing gas and tubular cored filler material (wire/rod) Gas tungsten arc welding using inert gas plus reducing gas additions and tubular cored filler material /wire/rod)
147 Obloukové svařování wolframovou elektrodou s aktivním podílem plynu v jinak inertním plynu Gas-shielded arc welding with non-concumable tungsten electrode using active gas Gas tungsten arc welding using active gas
15 Plazmové svařování Plasma arc welding Plasma arc welding PAW
151 Plazmové MIG svařování Plasma MIG welding
152 Plazmové svařování s přídavkem prášku Powder plasma arc welding
153 Plazmové svařování s přeneseným plazmovým obloukem Plasma welding with transfered arc
154 Plazmové svařování s nepřeneseným plazmovým obloukem Plasma arc welding with non-transfered arc
155 Plazmové svařování s polopřeneseným plazmovým obloukem Plasma arc welding with semi-transferred arc
185 Svařování magneticky ovládaným obloukem Magneically impelled arc welding Magneically impelled arc welding MIAW
3 Plamenové svařování Gas welding GW Oxyfuel gas welding
31 Plamenové svařování s kyslíkem Oxyfuel gas welding Oxyfuel welding OFW
311 Kyslíko-acetylenové svařování Oxyacetylene welding Oxyacetylene welding OAW
312 Kyslíko-propanové svařování Oxypropane welding -
313 Kyslíko-vodíkové svařování Oxyhydrogen welding Oxyhydrogen welding OHW
5 Svařování svazkem papsrsků Beam welding  
51 Elektronové svařování Electron beam welding Electron beam welding EBW
511 Elektronové svařování ve vakuu Electron beam welding in vacuum
512 Elektronové svařování v atmosféře Electron beam welding in atmosphere
513 Elektronové svařování s přídavkem ochranných plynů Electron beam welding with addition of shielded gasses
52 Laserové svařování Laser welding Laser beam welding LBW
521 Svařování pevnolátkovým laserem Solid state laser welding
522 Svařování plynovým laserem Gas laser welding
523 Svařování diodovým laserem Diode laser welding Semi-conductor laser welding