Přehled technických norem pro oblast svařováná k 4/2016

Označení normy Název normy Poznámky
Požadavky na jakost
ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost  
ČSN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost  
ČSN EN ISO 3834-3 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost  
ČSN EN ISO 3834-4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost  
ČSN EN ISO 3834-5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4  
ČSN EN ISO/TR 3834-6 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 6: Návod k zavedení ISO 3834  
Svařování – všeobecná doporučení
ČSN EN 1011-1 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování  
ČSN EN 1011-2 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí  
ČSN EN 1011-3 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí  
ČSN EN 1011-4 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku  
ČSN EN 1011-5 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 5: Svařování plátovaných ocelí  
ČSN EN 1011-6 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 6: Laserové svařování  
ČSN EN 1011-7 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 7: Elektronové svařování  
ČSN EN 1011-8 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 8: Svařování litin  
Svařování – určování stupňů jakosti, vady
ČSN EN ISO 5817 Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality  
ČSN EN ISO 6520-1 Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 1: Tavné svařování  
ČSN EN ISO 6520-2 Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 2: Tlakové svařování  
ČSN EN ISO 10042 Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním – Určování stupňů jakosti  
ČSN EN ISO 12932 Svařování – Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin – Určování stupňů kvality  
ČSN EN ISO 13 919-1 Svařování – Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Směrnice pro určování stupňů jakosti – Část 1: Ocel  
ČSN EN ISO 13 919-2 Svařování – Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním – Směrnice pro určování stupňů jakosti – Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny  
ČSN EN ISO 17658 Svařování - Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou - Terminologie  
Svařování
ČSN ISO 857 Metody svařování, tvrdého a měkkého pájení - Slovník  
ČSN EN 1708-1 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 1: Tlakové součásti  
ČSN EN 1708-2 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku  
ČSN EN 1708-3 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části  
ČSN EN 1792 Svařování – Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů  
ČSN EN 50504 Validace zařízení pro obloukové svařování  
ČSN EN 60974-1 až 12 Zařízení pro obloukové svařování  
ČSN EN ISO 2553 Svarové a pájené spoje – Označování na výkresech  
ČSN EN ISO 3690 Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu  
ČSN EN ISO 4063 Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování  
ČSN EN ISO 6848 Obloukové svařování a řezání – Netavící se wolframové elektrody – Klasifikace  
ČSN EN ISO 6947 Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování  
ČSN EN ISO 8249 Svařování – Stanovené Feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí  
ČSN EN ISO 9013 Tepelné dělení – Klasifikace tepelných řezů – Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu  
ČSN EN ISO 9692-1 Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků  
ČSN EN ISO 9692-2 Svařování a příbuzné procesy – Příprava svarových ploch – Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem  
ČSN EN ISO 9692-3 Svařování a příbuzné procesy – Příprava svarových ploch – Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu  
ČSN EN ISO 9692-4 Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 4: Plátované oceli  
ČSN EN ISO 13916 Svařování – Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty dohřevu  
ČSN EN ISO 13920 Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha  
ČSN EN ISO 14555 Svařování – Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů  
ČSN EN 14610 Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů  
ČSN EN 14717 Svařování a příbuzné procesy – Environmentální kontrolní seznam  
ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnost  
ČSN EN ISO 15620 Svařování – Třecí svařování kovových materiálů  
ČSN EN ISO 17659 Svařování – Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením  
ČSN EN ISO 17660-1 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svarové spoje  
ČSN EN ISO 17660-2 Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 2: Nenosné svarové spoje  
ČSN EN ISO 17662 Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností  
ČSN EN ISO 25239-1 Třecí svařování s promíšením – Hliník – Část 1: Slovník  
ČSN 05 0000 Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy  
ČSN 05 0002 Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy  
ČSN 05 0004 Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy.  
ČSN 05 0010 Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov  
ČSN 05 0040 Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy.  
ČSN 05 0120 Výpočet svarových spojů strojních konstrukcí  
ČSN 05 0211 Tepelné a mechanické zpracování svarových spojů nelegovaných a nízkoleg.ocelí. Všeobecné zásady  
ČSN 05 0235 Svařování. Mezní úchylky svařenců a přídavky na obrábění  
ČSN 05 0600 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk  
ČSN  05 0601 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov, prevádzka  
ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov  
ČSN  05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov  
ČSN 05 0650 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov  
ČSN 05 0671 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov  
ČSN 05 0672 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektrónové zváranie kovov  
ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů  
ČSN 05 1144 Zváranie. Zvarové spoje. Skúšanie ocelí na odolnosť proti žíhacej praskavosti  
ČSN 05 1155 Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem  
ČSN 05 1309 Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia  
ČSN 05 1311 Zváranie. Zvariteľnosť ocelí na oblúkové zváranie. Skúšanie a hodnotenie  
ČSN 05 1313 Zváranie. Zvarový spoj. Meranie tvrdosti podľa Vickersa  
ČSN 05 2008 Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie  
ČSN 05 3400 Zváranie. Tepelné delenie kovov. Rezanie kovov kyslíkom a plazmou. Základné pojmy  
Značení základních materiálů a názvosloví
ČSN 42 0002 Číselné označování a rozdělení ocelí ke tváření  
ČSN 42 0006 Číselné označování a rozdělení slitin železa na odlitky  
ČSN 42 0010 Barevné označování ocelí  
ČSN 42 0015 Vady tvářených ocelových hutních výrobků. Názvosloví a třídění vad  
ČSN 42 0042 Hutnické názvosloví. Ocel a její výroba  
ČSN 42 0052 Hutní předvýrobky a výrobky z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví  
ČSN 42 0054 Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami  
ČSN 42 0055 Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů  
ČSN 42 0056 Tepelné zpracování neželezných kovů a jejich slitin. Rozdělení, názvosloví a definice  
ČSN 42 0060 Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad  
ČSN 42 0062 Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad  
TNI CEN ISO/TR 15608 Svařování – směrnice pro zařazení kovových materiálů do skupin  
ČSN EN 1780-1 Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 1: Číselné označování  
ČSN EN 1780-2 Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 2: Označování chemickými značkami  
ČSN EN 1780-3 Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 3: Pravidla zápisu chemického složení  
ČSN EN 10027-1 Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí  
ČSN EN 10027-2 Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování  
ČSN EN 12258-1 až 4 Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice – Část 1 až 4  
CEN ISO/TR 20172 Svařování – Zařazení materiálů do skupin – Evropské materiály  
Svařování – požadavky na tepelné zpracování (PWHT)
ČSN 42 0283 Předpisy pro zpracování uhlíkových a legovaných tvářených ocelí, užívaných na tlaková zařízení pracující při snížených teplotách  
ČSN 42 0284 Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí tř.11, 12 a ocelí na odlitky tř.26, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot  
ČSN 42 0285 Předpisy pro zpracování uhlíkových ocelí tř.13 a 15 a ocelí na odlitky tř.27 a 28, užívaných pro stavbu parních kotlů, parovodů a tlakových nádob, pracujících za normálních nebo zvýšených teplot  
ČSN EN ISO 17663 Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy  
ČSN EN 12952-5 Vodotrubné kotle a pomocná zařízení – Část 5: Provedení a konstrukční části kotle namáhaných tlakem Kapitola 10
ČSN EN 13445-2 Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály Příloha B, metoda 1 – referenční tloušťky s a bez PWHT
ČSN EN 13445-4 Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba Kapitola 10
ČSN EN 13480-4 Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž Kapitola 9.14
ISO/TR 14745 Welding -- Post-weld heat treatment parameters for steels Dostupná jen ze zahraničí. Např na SUTN (Zváranie. Parametre tepelného spracovania ocelí po zvarení).
Svařování - požadavky na svářečský personál
ČSN EN 287-6 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina  
ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli  
ČSN EN ISO 9606-2 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny  
ČSN EN ISO 9606-3 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi  
ČSN EN ISO 9606-4 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu  
ČSN EN ISO 9606-5 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu  
ČSN EN ISO 14732 Svářečský personál – Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů  
ČSN EN ISO 15618-1 Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za mokra  
ČSN EN ISO 15618-2 Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Svářeči – potápěči pro hyperbarické svařování za sucha  
Svařování - kvalifikace postupů svařování
ČSN EN ISO 11970 Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z ocelí  
ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla  
ČSN EN ISO 15609-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování  
ČSN EN ISO 15609-2 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování  
ČSN EN ISO 15609-3 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 3: Elektronové svařování  
ČSN EN ISO 15609-4 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 4: Laserové svařování  
ČSN EN ISO 15609-5 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 5: Odporové svařování  
ČSN EN ISO 15609-6 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 6: Laserové hybridní svařování  
ČSN EN ISO 15610 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů  
ČSN EN ISO 15611 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti  
ČSN EN ISO 15612 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování  
ČSN EN ISO 15613 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování  
ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu  
ČSN EN ISO 15614-2 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin  
ČSN EN ISO 15614-3 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin  
ČSN EN ISO 15614-4 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním  
ČSN EN ISO 15614-5 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu, a jejich slitin  
ČSN EN ISO 15614-6 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi  
ČSN EN ISO 15614-7 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 7: Navařování  
ČSN EN ISO 15614-8 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí  
ČSN EN ISO 15614-10 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 10: Hyperbarické svařování za sucha  
ČSN EN ISO 15614-11 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 11: Elektronové a laserové svařování  
ČSN EN ISO 15614-12 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování  
ČSN EN ISO 15614-13 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování  
ČSN EN ISO 15614-14 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupů svařování – Část 14: Laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin  
NDT – nedestruktivní zkoušení
ČSN EN 1330-1 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 1: Seznam obecných termínů  
ČSN EN 1330-2 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení  
ČSN EN 1330-3 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii  
ČSN EN 1330-4 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem  
ČSN EN 1330-7 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 7: Termíny používané při zkoušení magnetickou metodou práškovou  
ČSN EN 1330-8 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 8: Termíny používané při zkoušení těsnosti  
ČSN EN 1330-9 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí  
ČSN EN 1330-10 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 10: Termíny používané při vizuální kontrole  
ČSN EN 1330-11 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 11: Termíny používané při rentgenové difrakci polykrystalických a amorfních materiálů  
ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda  
ČSN EN 1711 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny  
ČSN EN 1779 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů  
ČSN EN ISO 2400 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 1  
ČSN EN ISO 3059 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární a magnetickou práškovou metodou - Podmínky prohlížení  
ČSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady  
ČSN EN ISO 3452-2 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků  
ČSN EN ISO 3452-3 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 3: Kontrolní měrky  
ČSN EN ISO 3452-4 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 4: Vybavení  
ČSN EN ISO 3452-5 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C  
ČSN EN ISO 3452-6 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 6: Zkoušení kapilární metodou při teplotách nižších než 10 °C  
ČSN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření - Základní pravidla  
ČSN EN ISO 7963 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 2  
ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT  
ČSN EN ISO 9934-1 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Všeobecné zásady  
ČSN EN ISO 9934-2 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou metodou práškovou - Část 2: Zkušební prostředky  
ČSN EN ISO 9934-3 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou metodou práškovou - Část 3: Přístroje  
ČSN EN ISO 10675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny  
ČSN EN ISO 10675-2 Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny  
ČSN EN ISO 10863 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD)  
ČSN EN ISO 11666 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti  
ČSN EN ISO 11699-1 Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii  
ČSN EN ISO 11699-2 Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot  
ČSN EN 12543-1 Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 1: Skenovací metoda  
ČSN EN 12543-2 Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou  
ČSN EN 12543-3 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení  
ČSN EN 12543-4 Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 4: Metoda hrany  
ČSN EN 12543-5 Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 5: Měření efektivní velikosti ohniska rentgenky s mini a mikro ohniskem  
ČSN EN 12668-1 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 1: Přístroje  
ČSN EN 12668-2 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy  
ČSN EN 12668-3 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení  
ČSN EN ISO 12706 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie  
ČSN EN ISO 12718 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Terminologie  
ČSN EN 13018 Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Všeobecné zásady  
ČSN EN ISO 13588 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array  
ČSN EN 13927 Nedestruktivní zkoušení - Vizuální kontrola - Zařízení  
ČSN P CEN/TS 15053 Nedestruktivní zkoušení - Doporučení na typy vad u zkušebních vzorků pro zkoušky  
ČSN EN ISO 15549 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Všeobecné zásady  
ČSN EN ISO 15626 Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti  
TNI CEN/TR 15589 Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování NDT pracovníků uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/EC  
ČSN EN 16018 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array  
ČSN EN ISO 16810 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Obecné zásady  
ČSN EN ISO 16811 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Nastavení citlivosti a časové základny  
ČSN EN ISO 16823 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Průchodová technika  
ČSN EN ISO 16826 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Zjišťování diskontinuit kolmých k povrchu  
ČSN EN ISO 16827 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a stanovení velikosti diskontinuit  
ČSN EN ISO 16828 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit  
ČSN EN ISO 17635 Nedestruktivní zkoušení svarů - Všeobecná pravidla pro kovové materiály  
ČSN EN ISO 17636-1 Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film  
ČSN EN ISO 17636-2 Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory  
ČSN EN ISO 17637 Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů  
ČSN EN ISO 17638 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou  
ČSN EN ISO 17640 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení  
ČSN EN ISO 18265 Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti  
ČSN EN ISO 19232-1 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů – Část 1: Stanovení hodnot kvality obrazu drátkovými měrkami  
ČSN EN ISO 19232-2 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor  
ČSN EN ISO 19232-3 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 3: Třídy kvality obrazu  
ČSN EN ISO 19232-4 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 4: Experimentální stanovení hodnot kvality obrazu a tabulek kvality obrazu  
ČSN EN ISO 19232-5 Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu dvojdrátkovou měrkou  
ČSN EN ISO 22825 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu  
ČSN EN ISO 23277 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti  
ČSN EN ISO 23278 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti  
ČSN EN ISO 23279 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech  
Svařovací materiály
ČSN EN ISO 544 Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel – Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování  
ČSN EN ISO 636 Svařovací materiály – Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace  
ČSN EN ISO 1071 Svařovací materiály – Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace  
ČSN EN 1045 Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky  
ČSN EN ISO 3581 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 2560 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 3580 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 3581 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace  
ČSN EN ISO 3677 Přídavné kovy pro měkké pájení, tvrdé pájení a pájení do úkosu  
ČSN EN ISO 6847 Svařovací materiály – Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor  
ČSN EN 12074 Svařovací materiály – Požadavky jakosti pro výrobu, dodávky a distribuci materiálů pro svařování a příbuzné procesy  
ČSN EN ISO 12153 Svařovací materiály – Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace  
ČSN EN 12536 Svařovací materiály – Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN 13479 Svařovací materiály – Všeobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů  
ČSN EN ISO 14171 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 14172 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace  
ČSN EN ISO 14174 Svařovací materiály – Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace  
ČSN EN ISO 14175 Svařovací materiály – Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy  
ČSN EN ISO 14341 Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace  
ČSN EN ISO 14343 Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 14344 Svařovací materiály – Opatřování přídavných materiálů a tavidel  
ČSN EN ISO 14372 Svařovací materiály – Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difúzního vodíku  
ČSN EN ISO 14532-1 Svařovací materiály – Zkušební metody a požadavky na jakost – Část 1: Základní metody a stanovení shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny  
ČSN EN ISO 14532-2 Svařovací materiály – Zkušební metody a požadavky na jakost – Část 2: Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin  
ČSN EN 14700 Svařovací materiály – Svařovací materiály pro tvrdé návary  
ČSN EN ISO 15792-1 Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu  
ČSN EN ISO 15792-2 Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli  
ČSN EN ISO 15792-3 Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů  
ČSN EN ISO 16834 Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevných ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace  
ČSN EN ISO 17632 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace  
ČSN EN ISO 17633 Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyčinky pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace  
ČSN EN ISO 17634 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu – Klasifikace  
ČSN EN ISO 18273 Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku  
ČSN EN ISO 18274 Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace  
ČSN EN ISO 18275 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace  
ČSN EN ISO 18276 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace  
ČSN EN ISO 21952 Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace  
ČSN EN 22401 Svařování – Obalené elektrody – Stanovení výtěžnosti, účinnosti a součinitele navaření  
ČSN EN ISO 24034 Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu – Klasifikace  
ČSN EN ISO 24373 Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace  
ČSN EN ISO 24598 Svařovací materiály – Svařovací elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace  
ČSN EN ISO 26304 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace