Opravy a renovace svařováním a navařováním

Provádíme opravy a renovace svařováním a navařováním součástí v průmyslu. Renovace součástí má své ekonomické zdůvodnění. Opravujeme jak opotřebené nástroje a formy z nástrojových ocelí, tak poškozené nebo opotřebené strojní součásti, odlitky, tělesa a skříně motorů, převodovek apod. Oblast navařování má svůj význam i při opravě nových odlitků anebo výrobě nových dílů navržených s povrchovoými pravami navařením materiálů zvláštních vlastností - korozivzdorných, tvrdonávarů apod.

Pro nařavování se volí metoda svařování, která nejlépe odpovídá požadavkům jak z pohledu technologického, tak z pohledu konstrukčního (navařovaná tloušťka, požadovaná tvrdost nebo korozní odolnost, apod.). V případě navařování tenkých vrstev a malých dílů se volí například metoda TIG. V případě potřeby provedení větší tloušťky návaru může být vhodnější navařování ruční obalenou elektrodou (metoda MMA) nebo v ochranné atmosféře plynů (metodou MIG/MAG).

Pro každou aplikaci musí být navržen správný technologický postup provedení opravy včetně potřebného tepelného zpracování. V případě důležitých komponent se provádí technologické zkoušky a popřípadě kvalifikuje vhodný postup svařování dle požadavků dojednaných se zákazníkem. V případě neznámých materiálů je zpravidla nutné pro správný návrh postupu provést chemickou analýzu a měření povrchové tvrdosti pro identifikování stavu a druhu materiálu.

Nové procesy svařování v současnosti umožňují provádět opravné návary různými navařovacími materiály, různými procesy svařování a to na široké spektrum základních materiálů, které dříve bylo problematické popřípadě vhodné technologie nebyly dostupné.

Dále nabízíme opravné svařování a navařování při renovaci historických automobilů a motocyklů a jiné techniky. Jedná se zejména o renovační navařování opotřebených strojních dílů:

 • čepů klikových hřídelů
 • hřídelí a hřídelových součástí
 • vaček a excentrů
 • ozubených kol
 • řemenic
 • ventilů
Mezi další často opravované díly jsou různá poškození a praskliny odlitků a výkovků:
 • bloků motoru
 • skříní převodovek a rozvodovek, skříní řízení
 • rámů
 • náprav, nápravnic
 • podvozkových dílů, brzdových bubnů